twitter-icon youtube-icon
Zoals bij vele takken van sport werd de roeisport oorspronkelijk door een beperkte groep mensen beoefend. Dit zal mede een gevolg zijn geweest van de kostbaarheid van het te gebruiken materiaal, namelijk de boten. Het wedstrijdroeien was vroeger bijna uitsluitend een zaak van de studentenverenigingen. Oud-studenten die zich elders in het land vestigden en toch weer hun oude sport wilden beoefenen, stonden regelmatig aan de wieg van nieuw opgerichte roeiverenigingen in de niet-universiteitssteden.

Verbouwing clubhuis 't DiepZo vatte begin 1980 een aantal enthousiastelingen het plan op om te onderzoeken of het mogelijk was een roeivereniging op te richten in Steenwijk. Het vinden van een geschikte locatie bleek moeilijk, tot er een perceel grond aan de Hooidijk werd gevonden, met de restanten van een afgebrande en niet herbouwde boerderij. De eigenaar bleek bereid te verkopen en de gemeente wilde in principe toestemming geven voor de bouw van een botenhuis. Via een advertentie in de krant werden mensen uitgenodigd om op een avond naar de Meenthe te komen, waar de initiatiefnemers hun plannen voor het oprichten van een roeivereniging uiteen zetten. De belangstelling was zodanig, dat besloten werd door te gaan en men trok een architect aan voor een kostenbegroting en het ontwerpen van een botenhuis annex clubhuis. Aan de hand van deze gegevens en het aantal belangstellenden kwam er een berekening waaruit bleek dat op basis van contributie, de rente en aflossing van de bouwkosten betaald konden worden. Hoewel alle banken enthousiast waren, was alleen de ING-bank bereid zijn nek uit te steken, met steun van de stichting Waarborgfonds Sport.

Het licht stond op groen en op 21 maart 1986 werd de roeivereniging ‘t Diep opgericht. In juli 1987 startte bouwbedrijf Groenwoude uit Steenwijk met de bouw. In november 1987 werd de eerste fase gerealiseerd, te weten de voorste botenloods en kleedkamers met hal. Op 30 april om 14.00 uur was de officiële opening van het botenhuis, verricht door de J.J. Hoeksema, toenmalig Burgemeester van Steenwijk, en de heer A.J. Landaal, toen voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Het botenbestand werd door tweedehands boten en steun van de KNRB opgebouwd. Na het eerste lustrum in 1991 werd de tweede fase van het botenhuis gerealiseerd; een tweede loods met werkplaats en sociëteitsruimte met balkon op de eerste verdieping.
Onder leiding van bouwmeester Frank Groot en met financiële steun van de gemeente kon in 5 jaar het gehele botenhuis met alles erop en eraan afgewerkt worden. Tijdens het tweede lustrum in april 1996 namen we het gebouw officieel in gebruik. 
Ruim 18 jaar later konden dank zij een subsidie van de gemeente Steenwijkerland het clubhuis en de botenloodsen weer aangepast worden aan de nieuwste eisen van NOS*NSF. De realisatie hiervan vond plaats in het najaar van 2014 en voorjaar van 2015.

Roeien in de Kop van Overijssel is zo uniek door het Nationaal Park de Weerribben-Wieden, dat veel mensen hier gebruik van willen maken. Kijk voor het actuele nieuws op onze website www.tdiep.nl.
Het botenhuis bevindt zich nabij de splitsing van de drie kanalen: naar Giethoorn, Wetering en Ossenzijl, een fantastische locatie en bijzonder geschikt voor de roeisport.

Roeivereniging ‘t Diep is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), die weer is aangesloten bij de Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA).
tussendediepen.pngdewatervlinder.jpgvakantieweerribbenwieden.jpggeertienlogonieuw.pngtussendediepen.pngdewatervlinder.jpgvakantieweerribbenwieden.jpggeertienlogonieuw.png
© 2014-2018 www.tdiep.nl. All rights reserved