twitter-icon youtube-icon
Geslaagden 2021
Weerribben-Wieden Marathon en Toertocht
Najaarsavond

Welkom bij 't Diep

Roeivereniging ‘t Diep is gelegen in Tuk en ligt in een prachtig waterrijk gebied nabij Nationaal Park de Weerribben, Giethoorn en Blokzijl. 't Diep is een actieve vereniging met ruim honderd leden uit Steenwijk en directe omgeving.

Roeien is een sport voor jong en oud, waarbij je het hele lichaam gebruikt. Het houdt je gezond, je kunt genieten van de prachtige omgeving en je kunt alleen of met meerdere mensen in een boot, een prestatie neerzetten.

Jeugdroeien

Recreatief roeien

Wedstrijdroeien

Gastroeien

Op zaterdag 9 oktober j.l. hebben we het 35-jarig bestaan van onze roeivereniging gevierd.

De voorbereidingscommissie (Anje, Dineke en Anne) had een afwisselend en actief programma gemaakt. Om 14.00 uur gingen 31 roeiers, willekeurig verdeeld over acht boten, van start voor een rondje Giethoornsche Meer. Het was prachtig roeiweer en super gezellig. Na ruim twee uur, 20 km én de CoronaCheck (QR-code) werden we hartelijk ontvangen in de kantine samen met een tiental andere leden. Vanwege het mooie nazomerweer konden we nog tot zonsondergang op het terras vertoeven. Onder het genot van een drankje en een hapje luisterden we naar de toespraak van de voorzitter (zie hieronder).

Daarna werden we getrakteerd op een smakelijke maaltijd in de vorm van Tapas hapjes. Een groot compliment voor Anje en het kantineteam die dit hadden verzorgd. Al met al een top dag!

Toespraak voorzitter:

“Steenwijker Roeivereniging ’t Diep – zo heten wij officieel – is 35 jaar jong. Wij werden opgericht op 21 maart 1986. Ons zevende lustrum ligt dus al weer ruim een half jaar achter ons. Vanwege Covid konden we het toen niet vieren. Nu wel!


Met een roeirondje Giethoornse Meer, een borrel en een feestmaaltijd. Dit doen we met 40 van de in totaal 116 leden. Door Covid waren we even onder de 100 leden gezakt, maar de vitaliteit zit er nu weer goed in. Bijna alle beperkingen zijn opgeheven en onze prachtige vloot en accommodatie worden weer goed gebruikt. Niet alleen door onze eigen leden; ook door de gastroeiers.

’t Diep heet dan wel Steenwijker roeivereniging te zijn, maar … liefst 42 clubgenoten wonen in buurgemeenten van Steenwijkerland: Weststellingwerf 5, Westerveld 18, Meppel 17, Noordoostpolder 2. En 7 leden wonen nog verder weg. Meestal zijn dit buitenleden. Een klein rekensommetje leert dat 67 leden dus in Steenwijkerland wonen. Dat is 58%.

Met 116 leden zitten we goed, maar er kunnen er nog wel wat bij. Met name voor junioren (12-18 jaar) is roeien toch een prachtsport. Onze vloot en accommodatie kunnen meer reuring makkelijk aan. Zegt het voort, zegt het voort! Pas bij 200 leden gaan we een wachtlijst aanleggen.

Precies 3 weken geleden vond hét evenement van onze roeivereniging plaats: de 22e Weerribben en Wieden Marathon en Toertocht. Helaas met veel minder deelnemers dan we gewend zijn, maar zeer geslaagd, … mede dankzij het mooie weer, alle vrijwilligers en de excellente organisatie door de WWMT-commissie - met captain Marleen aan het roer.

Zonder actieve vrijwilligers kan geen enkele vereniging voortbestaan en bloeien. Gelukkig zijn bijna alle leden van ’t Diep als vrijwilliger actief: in commissieverband, gewoon in los verband of in een statutaire functie, … in het volle licht van de openbaarheid of stilletjes achter de schermen. Alle vrijwilligers wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze vereniging:

·         de clubgenoten die ons honk en erf beheren en onderhouden,

·         de verzorgers van de inwendige mens, het kantineteam,

·         alle opruimers, schoonmakers, vegers, boeners, poetsers, snoeiers en maaiers,

·         de vaklui die ons vlootplan uitvoeren en onze vloot in superconditie houden,

·         de lieden die ons strak in het roei-pak houden,

·         het gastroei-comité,

·         de coördinatoren en trekkers van activiteiten, teams en roeigroepen,

·         de mensen van externe communicatie en ICT,

·         de bestuursleden / commissarissen, VCP (Vertrouwens Contact Persoon),

·         en – niet in de laatste plaats – onze instructeurs, trainers, coaches en examinatoren.

Na een wat gezapig Covid-jaar hebben deze laatste clubgenoten een intensief halfjaar achter de rug. De instroom van adspirant-leden kon weer op gang komen en bestaande leden konden vervolg-instructie ontvangen en een vervolgdiploma halen. Met succes! De website getuigt ervan.

De reuring is terug en alle vrijwilligers hebben de handen weer vol. De goede doorkomst door het Covid-tijdperk hebben wij mede te danken aan onze eigen KNRB en de betrokkenheid van de gemeente Steenwijkerland, die ons ruimte en vertrouwen heeft gegeven binnen de beperkingen en die ons met het Vitaliteitsfonds door de woelige baren heeft geloodst. Dit heeft ons enorm geholpen en biedt perspectief voor groei en bloei en een energieke en in alle opzichten gezonde toekomst.

Vandaag betuigen wij onze dank aan alle vrijwilligers en de gemeente Steenwijkerland. Vandaag kijken we vooruit naar een mooie, sportieve en gezellige toekomst. Vandaag vieren we feest, met dank aan de lustrumcommissie: Anje, Dineke en Anne. Petje af!

Speciaal voor de nieuwe leden: welkom bij de club.

Jullie introductie en instructie bij ’t Diep kon door Covid pas een maand later dan gewoonlijk beginnen. Desondanks is het jullie gelukt het roeien snel en goed onder de knie te krijgen. Wij danken dit vooral ook aan de professionele en bezielende coördinatie en leiding van Renée.

Renée, wij zijn je hiervoor erg dankbaar en hebben besloten je de Dubbele Diep Dol 2021 toe te kennen.” 

Jubileum 9 oktober 2021  Jubileum 9 oktober 2021 2
tussendediepen.pngdewatervlinder.jpggeertienlogonieuw.pngvakantieweerribbenwieden.jpgtussendediepen.pngdewatervlinder.jpggeertienlogonieuw.pngvakantieweerribbenwieden.jpg
© 2014-2018 www.tdiep.nl. All rights reserved