twitter-icon youtube-icon

Goed voorbeeld doet goed volgen. Enige weken geleden zagen de midweekroeiers op dinsdagmorgen voorafgaand aan hun vertrek de lange tafel omzoomd door de roeiers van de veteranen-acht.

Dinsdagmorgen 5 april kwamen 17 midweekroeiers in alle vroegte samen om met elkaar van gedachten te wisselen over de punten die een week eerder genoemd waren (zie website).

Voorafgaand aan de wat meer door de regen dan door de zon overgoten apriltocht (“Rondje Ossenzijl”) hebben we in een uurtje heen en weer praten het volgende “besloten”:

 1. Vertegenwoordiging bij de KNRB (op de hoogte blijven, uitwisselen met andere clubs, technische eisen etc.) blijft dit jaar nog in handen van Willemien, maar zij zal worden geassisteerd door Luc. Met z’n tweeën is het handiger en verstandiger, ook bij bezoek aan de jaarlijkse vergadering. Volgend jaar evalueren hoe dit bevalt en of we er mee door moeten.
 2. Vertegenwoordiging van (aanspreekpunt voor) onze groep Midweekroeiers - bijna een vijfde deel van de club - bij het bestuur (2x per jaar), o.a. over beschikbaarheid en kwaliteit van materiaal. Deze taak heeft Hanny op zich genomen.
 3. Het organiseren van een meerdaagse tocht dit jaar kan niet meer op korte termijn, maar wel bijvoorbeeld in september . Daarvoor hoeven we niet eens zo ver van huis (via Belt-Schutsloot?). Er zijn nog voorbeelden te over in een oude doos. En Hanny wil wel suggesties doen. Liesbeth wil wel assisteren en wellicht wordt tijdens de tocht later op de dag  nog iemand enthousiast.
 4. Marion blijft het rooster voor de Midweektochten maken en beheren, dat te vinden is bij Midweekroeien op de website, in de komende Diepgang en in het clubhuis.
 5. Op de valreep is een begin gemaakt met praten over de relatie tussen het vrije roeien- en dat is in ieder geval wat we allemaal graag willen en waar we voor gekozen hebben- en de behoefte aan verdere instructie, of liever aanwijzingen, in het kader van een leven lang leren. Daarover zullen we misschien nog wel een leven lang blijven praten …
Heleen Brokmeier
Vandaag was er een grote groep midweek-roeiers aanwezig om zich door de zon en het
spiegegladde water te laten verwennen. Na afloop van het traditionele traject naar de
palingrokerij werd er op het terras koffie gedronken.
Als vanzelf ontstonden er gesprekken over de tochten, de organisatie, het rooster. En
daarop inhakend stelde Hanny vd Aa nog wat andere punten aan de orde die ons als
groep midweekroeiers wellicht aangaan en waarover we onze gedachten eens moeten
laten gaan.
Hierbij de opsomming:
Contactpersoon KNRB (tot nu toe doet Willemien dat, en dat betekende en
betekent: eenmaal per jaar een vergadering bijwonen en aanspreekpunt zijn en
eventuele belangen van t Diep verwoorden, zoals bijvoorbeeld
Contact leggen met andere verenigingen voor uitruilen van materiaal: zonder
een botenwagen nodig te hebben bij een andere vereniging kunnen roeien,
waarvan de leden dan bij ons roeien
Het organiseren van een meerdaagse tocht dit jaar. We denken met veel plezier
nog terug aan die van vorig jaar in Noord Holland.
Het roeien van tochten elders door wie er zin in hebben
Contactpersoon in Bestuur via commissie(?)
En er zijn misschien nog wel meer onderwerpen……
Om onze gedachten hierover uit te wisselen en misschien tot wat besluiten te komen
hebben we afgesproken om volgende week dinsdag 5 april, voorafgaand aan de tocht
van Sylvia en Truus, bij elkaar te komen en wel om 8.30 uur a.m .(brrr, nog donker?).
Als we niet uitgesproken raken hebben we tijdens de lange tocht en de dito pauzes nog
ruimschoots de tijd voor verder vergaderen, denken we.
We hebben zoveel mogelijk geprobeerd de afwezigen op te sommen en die te laten
bellen om ze alvast persoonlijk op de hoogte te stellen. Als we iemand zijn vergeten, bij
voorbaat excuses. Je bent niet minder welkom!!
Tot ziens dus!

Vandaag was er een grote groep midweekroeiers aanwezig om zich door de zon en het spiegelgladde water te laten verwennen. Na afloop van het traditionele traject naar de palingrokerij werd er op het terras koffie gedronken.

Als vanzelf ontstonden er gesprekken over de tochten, de organisatie, het rooster. En daarop inhakend stelde Hanny van der Aa nog wat andere punten aan de orde die ons als groep midweekroeiers wellicht aangaan en waarover we onze gedachten eens moeten laten gaan.

Hierbij de opsomming:

 • Contactpersoon KNRB (tot nu toe doet Willemien dat, en dat betekende en betekent: eenmaal per jaar een vergadering bijwonen en aanspreekpunt zijn en eventuele belangen van 't Diep verwoorden, zoals bijvoorbeeld:
 • Contact leggen met andere verenigingen voor uitruilen van materiaal: zonder een botenwagen nodig te hebben bij een andere vereniging kunnen roeien, waarvan de leden dan bij ons roeien
 • Het organiseren van een meerdaagse tocht dit jaar. We denken met veel plezier nog terug aan die van vorig jaar in Noord Holland
 • Het roeien van tochten elders door wie er zin in hebben
 • Contactpersoon in Bestuur via commissie (?)
 • En er zijn misschien nog wel meer onderwerpen …

Om onze gedachten hierover uit te wisselen en misschien tot wat besluiten te komen hebben we afgesproken om volgende week dinsdag 5 april, voorafgaand aan de tocht van Sylvia en Truus, bij elkaar te komen en wel om 8.30 uur in de ochtend.

Als we niet uitgesproken raken hebben we tijdens de lange tocht en de dito pauzes nog ruimschoots de tijd voor verder vergaderen, denken we.

We hebben zoveel mogelijk geprobeerd de afwezigen op te sommen en die te laten bellen om ze alvast persoonlijk op de hoogte te stellen. Als we iemand zijn vergeten, bij voorbaat excuses. Je bent niet minder welkom!

Tot ziens dus en een mooie dag gewenst,

Heleen Brokmeier
PS Alle nieuwsberichten van midweekroeiers zijn makkelijk te vinden onder het menu-item: Roeien/Midweekroeien.

Tijdens de ALV is de Dubbele Diep Dol, de verenigingsprijs voor de vrijwilliger van het jaar, toegekend aan Allard Nijdam. De DDD is aan Allard toegekend vanwege zijn inzet voor de mooie nieuwe website voor de vereniging.

Namens het bestuur onze hartelijke felicitaties,

Voorzitter Tineke Bos

Afgelopen ALV is de 'Taart van Steenwijk' uitgereikt aan de genomineerden voor de Dubbele Diep Dol. De 'Taart van Steenwijk' is een initiatief van de Steenwijker Express om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Waarschijnlijk al deze week verschijnen de genomineerden met de taart en de verenigingsvlag op de voorpagina van de Steenwijker Express.

De volgende vrijwilligers zijn door de leden genomineerd: Truus van Oversteeg, Gerard Leeuwerke, Hans Naaktgeboren, Monique Pronk, Hans Hofsteenge, Marinus Wielenga, Anita Blijdorp, Allard Nijdam en Tineke Bos. Bekijk de Dubbele Diep Dol op de vereniging of lees de notulen van de ALV om te zien wie de vrijwilliger van het 2010 is geworden.

Onze roeivereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Met opleidingen, examens, roeitochten, wedstrijden, het verenigingsblad, de website, het bestuur, commissies, en het onderhoud van boten, gebouw en terrein. Vooral met de beginnerscursussen, klus- en botenpoetsdagen en de Nationale Weerribbenmarathon zie je de vele vrijwilligers met elkaar aan de slag. Bij de opening van de ALV was er daarom taart voor iedereen. Vrijwilligers bedankt!

Hartelijke groeten, Bart Volkers

Na het avontuur van de junioren vier vorige week, heeft het bestuur contact gezocht met de Provincie en de uitvoerder. De melding is zeer serieus genomen en er is toegezegd dat het intern besproken zou worden. De schippers van de duwboten zal verzocht worden extra allert te zijn op de aanwezigheid van roeiboten. Materiele schade zal vergoed worden. De werkzaamheden moeten voor het begin van het vaarseizoen afgerond worden. Dit betekent dat er in maart nog een paar weken hard gewerkt wordt in het kanaal naar Ossenzijl en het Steenwijkerdiep. De werkzaamheden zullen tot zonsondergang (19 uur) en ook op zaterdag worden uitgevoerd. In Kanaal Beukers wordt niet gebaggerd. Kortom: nog een paar weken hinder en aanpassen, maar daarna kan er weer vrij uit geroeid worden.

De Provincie is begonnen met onderhoud aan het kanaal naar Ossenzijl. Er wordt gebaggerd en de overbeschoeiing wordt vervangen.
Momenteel wordt er gewerkt tussen de kolk en de eerste brug. Langs beide oevers is een rij dunne palen (slecht zichtbaar) geplaatst. Er is in het midden een smalle vaargeul over. Ook liggen er langs de kant grote schepen. Kortom goed uitkijken!
Tineke Bos

Dit fotoalbum heeft een automatische koppeling met ons account op de populaire fotosite: Flickr.com

dewatervlinder.jpgvakantieweerribbenwieden.jpgtussendediepen.pnggeertienlogonieuw.pngdewatervlinder.jpgvakantieweerribbenwieden.jpgtussendediepen.pnggeertienlogonieuw.png
© 2014-2018 www.tdiep.nl. All rights reserved